Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Công chứng » Công chứng hợp đồng mua bán xe » Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Quốc tế; Mã số doanh nghiệp:………..

Địa chỉ:

Người đại diện lập và ký hợp đồng này cho Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Quốc tế là Ông……; Chức vụ: Giám đốc

CMND số:            ngày cấp            nơi cấp

BÊN MUA: Ông………..; Sinh năm 19……….., CMND số ………..cấp ngày ……….; Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………….

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán ôtô với những điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu chiếc xe ô tô có đặc điểm sau:

  – Nhãn hiệu:   – Loại xe:
  – Số máy:   – Số khung:
  – Biển số:   – Màu sơn:

Theo Giấy đăng ký xe ô tô số ………….. do Phòng CSGT – Công an ………… cấp ngày ………… (đăng ký lần đầu ngày ………) mang tên chủ xe……………...

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1  Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng, với giá là 100.000.000 Đ (Một trăm triệu đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì. Hai bên cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá mua bán đã tự thoả thuận nêu trên.

2.2  Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng giấy tờ sở hữu cũng như các giấy tờ khác có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc.

2.3  Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2.4  Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp phí lệ phí trước bạ mua bán xe.

2.5  Sau ngày ký bản hợp đồng này Bên mua phải làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để sang tên sở hữu cho mình chiếc xe nói trên.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN CỦA HAI BÊN

3.1     Bên bán cam đoan :

– Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; Hai bên biết rõ nhân thân của nhau;

– Chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán;

– Trước khi đem bán theo bản hợp đồng này, Bên bán chưa dùng chiếc xe nói trên để cầm cố hoặc để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc và không nhằm che giấu bất kỳ hình thức giao dịch nào khác;

– Thực hiện đúng và đẩy đủ các thoả thuận đã được ghi trong bản Hợp đồng này cũng như quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3.2     Bên mua cam đoan :

– Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; Hai bên biết rõ nhân thân của nhau;

– Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc và không nhằm che giấu bất kỳ hình thức giao dịch nào khác;

– Thực hiện đúng và đẩy đủ các thoả thuận đã được ghi trong bản Hợp đồng này cũng như quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU 4: HAI BÊN XÁC NHẬN

4.1     Hai bên đã biết rõ những qui định của pháp luật về mua bán tài sản, đều hiểu và nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ kèm theo khi lập và ký bản hợp đồng này.

4.2     Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN BÁN                                                                                                                                                BÊN MUA

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

  

Thẻ:

Leave a Comment