Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế

  • Array

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.  Đây là một trong các điều kiện bắt buộc của doanh nghiệp du lịch trong nước nhằm phục vụ cho các khách du lịch nước ngoài du lịch trong nước hoặc khách trong nước đi du lịch các nước khác. Nhưng không phải…