Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Tư vấn doanh nghiệp » Thành lập văn phòng đại diện » Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện

Trí Hùng với nhiều luật sư chuyên tư vấn luật doanh nghiệp, nếu quý bạn và các vị muốn thành lập văn phòng đại diện nhưng không rõ thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay tới Trí Hùng để được tư vấn thêm.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với quý bạn và các vị các thông tin liên quan tới thành lập văn phòng đại diện của công ty, hy vọng được hợp tác với quý vị trong thời gian sớm nhất.

Điều kiện:

–   TNNN được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật của nước đó;

–   Đã hoạt động không dưới 5 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

thanh-lap-van-phong-dai-dien

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên, TNNN lập bộ hồ sơ nộp đến Bộ Công thương. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:

Hồ sơ, thủ tục thành lập văn phòng đại diện

–  Thông báo thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu qui định) ( 2 bản)

–  Quyết định về việc Thành lập văn phòng đại diện (1 bản) của các thành viên;

–  Biên bản họp các thành viên về việc lập văn phòng đại diện (1 bản);

–  Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản);

–  Bản sao điều lệ công ty (đối với trường hợp địa điểm văn phòng đại diện khác tỉnh, thành phố với địa điểm đặt trụ sở công ty)

–  Bản sao hợp lệ Giấy chứng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

–  Trường hợp văn phòng đại diện không đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp chủ quản.

–  Trường hợp văn phòng đại diện đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: Bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

–  Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản) theo quy định sau:

Quốc tịch Việt Nam: bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hội chiếu) còn hiệu lực.

Quốc tịch nước ngoài: bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy phép sử dụng lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương hoàn thành việc thẩm định và cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép, VPĐD và chi nhánh phải thực hiện các công việc như sau:

+  Thông báo hoạt động: phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 3 số liên tiếp.

+  VPĐD phải chính thức hoạt động và thông báo cho Sở Công thương về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

+  Chi nhánh phải chính thức hoạt động và thông báo cho Bộ Công thương và Sở Công thương nơi Chi nhánh đặt trụ sở về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

Lưu ý: Các quy định trên không áp dụng đối với VPĐD và chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam.

Thẻ:

Leave a Comment