Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Tư vấn doanh nghiệp » Thủ tục chuyển nhượng dự án

Thủ tục chuyển nhượng dự án

Theo luật doanh nghiệp, luật đầu tư thì doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng dự án của mình cho nhà đầu từ khác. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển nhượng vốn doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan cấp chứng nhận đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Nghị định 108.

chuyen-nhuong-du-an9-660x495

Chuyển nhượng dự án đầu tư

a. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện như quy định về chuyển nhượng vốn.

b. Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn.

c. Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện và thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.

Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm:

+ văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án;
+ hợp đồng chuyển nhượng dự án;
+ văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng;
+ báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.

Trong 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan được ủy quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định và báo cáo kết quả thẩm định lên UBND cấp tỉnh để ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng.

Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trí Hùng & Cộng sự  0437-860-233 hoặc 0908-666-369 để được tư vấn, giải đáp tất cả các vấn đề.

Thẻ:

Leave a Comment