Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Đất đai » Dịch vụ tách sổ đỏ » Thủ tục hợp thửa đất trên địa bàn Hà Nội

Thủ tục hợp thửa đất trên địa bàn Hà Nội

Khi bạn mua một lô đất kế bên diện tích đất nhà bạn và muốn gộp chung vào một sổ đỏ bạn cần làm thủ tục hợp thửa 2 miếng đất liền kề này lại. Vậy thủ tục hợp hai thửa đất thành một như thế nào? Chi phí bao nhiêu? Thời gian bao lâu?

Luật Trí Hùng xin trả lời về thủ tục việc hợp thửa được tiến hành như sau:

 

Thủ tục hợp thửa đất tại Hà Nội

 

Bước 1:

Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

Hồ sơ gồm:
– 01 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (bản lưu tại cơ quan địa chính);
– 01 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (bản lưu tại cơ quan thuế);
– 02 Tờ khai Lệ phí trước bạ, 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

 

Bước 2:

✔ Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

✔ Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

✔ Đối với trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến sở Tài nguyên và Môi trường;

✔ Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới, đồng thời thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho thửa đất cũ;

Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND tỉnh xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho sở Tài nguyên và Môi trường;

 

Bước 3:

Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi, đồng thời thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Thời gian hợp thửa đất không quá ba mươi ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty Luật TNHH Trí Hùng & cộng sự về thủ tục hợp thửa (đủ điều kiện tách một phần để hợp với thửa đất liền kề) theo quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Công ty TNHH Luật Trí Hùng & Cộng Sự

Hotline: 0908 666 369 hoặc 04 3786 0233

Địa chỉ: 48 Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm – HN

Email: luattrihung@gmail.com

Leave a Comment