Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Bản quyền tác giả » Bản quyền tác giả và đăng ký bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả và đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Bản quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa không bị vi phạm bản quyền, ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh

Quyền Nhân thân

– Đặt tên cho tác phẩm
– Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
– Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
– Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản

– Làm tác phẩm phái sinh;
– Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
– Sao chép tác phẩm;
– Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
– Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
– Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các dịch vụ của chúng tôi từ đăng ký đến thực thi bảo vệ bản quyền tác giả:

 

Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền tác giả và các quyền liên quan:
+ Tra cứu bản quyền tác giả Tra cứu thông tin bản quyền tác giả
+ Đại diện bản quyền tác giả Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
+ Soạn thảo bản quyền tác giả Đại diện cho khách hàng trong đàm phán, soạn thảo và ký kết các loại hợp đồng liên quan đến bản quyền tác giả
+ Khiếu nại bản quyền tác giả Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

 

Đại diện pháp lý cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thực thi bản quyền tác giả và các quyền liên quan, bao gồm:
+ Xâm phạm bản quyền tác giả Đại diện cho khách hàng trong việc phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết vấn đề tranh chấp, xử lý xâm phạm bản quyền tác giả
+ Tranh chấp bản quyền tác giả Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng tại toà án giải quyết vấn đề tranh chấp, xử lý xâm phạm bản quyền tác giả

Việc đăng ký quyền tác giả lợi hại ở chỗ khi có tranh chấp thì tổ chức, cá nhân nào đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình nữa.
Tại Việt Nam, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 

Thẻ:

Leave a Comment