Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Li xăng - Chuyển nhượng » Tư vấn hợp đồng li xăng chuyển nhượng – Luật Trí Hùng

Tư vấn hợp đồng li xăng chuyển nhượng – Luật Trí Hùng

Li- xăng nhãn hiệu là một chuyển giao hợp đồng mà dựa vào đó một chủ thể được sử dụng nhãn hiệu của một chủ thể khác một cách hợp pháp để gắn lên sản phẩm/ dịch vụ của mình hoặc đơn thuần chỉ là sử dụng trong quá trình kinh doanh của mình.

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ và sẽ mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của bên giao bị chấm dứt.

li xăng chuyển nhượng

li xăng chuyển nhượng

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

–  Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
–  Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
–  Dạng hợp đồng;
–  Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
–  Thời hạn hợp đồng;
–  Giá chuyển giao quyền sử dụng;
–  Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Ký kết hợp đồng li xăng như thế nào?

Hợp đồng phải được chính các Bên (nếu là cá nhân) hoặc người đại diện có thẩm quyền của các Bên (nếu là tổ chức) ký tên:

– Người ký phải ghi rõ ngày ký, nơi ký, họ tên đầy đủ, chức vụ (nếu có);

– Chữ ký phải được xác nhận hợp lệ, cụ thể là:

+ Nếu Bên ký kết là tổ chức có con dấu hợp pháp, chữ ký phải được đóng dấu của Bên đó;

+ Nếu Bên ký kết là cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam không có con dấu hợp pháp, chữ ký phải có xác nhận của Phòng công chứng Nhà nước; hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi người ký cư trú hoặc Bên ký kết có trụ sở;

+ Nếu Bên ký kết là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài không có con dấu hợp pháp, chữ ký phải có xác nhận của Cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương.

 

Vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:

Công ty TNHH Trí Hùng & Cộng Sự
Điện thoại số: (04) 378.602.33 ; 0908 666 369 Phòng Tư Vấn
Email: luattrihung@gmail.com

 

Thẻ:

Leave a Comment