Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Công chứng văn bản cam kết tài sản chung/riêng

Văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

  • Array

  Trong thời kỳ hôn nhân tài sản sở hữu sẽ đứng tên hai vợ chồng. Nhưng trong một số trường hợp như: tài sản đó dùng tiền của vọ hoặc chồng mua hoặc hai vợ chồng thỏa thuận tài sản đó đúng tên của một người trên giấy tờ thì cần làm văn bản cam kết tài sản riêng nộp kèm vào hồ sơ khi đăng ký để tài sản đứng tên người đó.     Văn bản thỏa…