Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Đất đai » Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai

Vài năm trở lại đây với giá đất ngày càng tăng cao dẫn đến hệ lụy các vụ án về tranh chấp đất đai nhà ở những năm gần đây tăng mạnh so với các năm trước. Quan hệ pháp luật đất đai được đánh giá là rất phức tạp vì khi giải quyết tranh chấp có những mối quan hệ rằng buộc: cha con, họ hàng, anh chị em, bạn bè với những giấy tờ mua bán viết tay rất dễ xảy ra tranh chấp. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo đúng pháp luật quy định. Công ty luật Trí Hùng hướng dẫn quy trình giải quyết tranh chấp nhà đất theo pháp luật.

 

giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-02

 

Nguyên tắc để giải quyết tranh chấp đất đai
Khi giải quyết tranh chấp đất đai cần dựa trên nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất, luôn đảm bảo nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.
Thứ hai, bảo đảm lợi ích của người sử dụng đất, nhất là lợi ích kinh tế, khuyến khích tự hòa giải trong nội bộ nhân dân.
Thứ ba, việc giải quyết nhằm mục đích ổn định kinh tế, xã hội, gắn với phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo điều kiện cho lao động có việc làm, phù hợp với đặc điểm và quy hoạch của từng địa phương.

 

Tranh chấp đất đai và cách giải quyết
Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013. Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục, giải quyết được nhiều tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003. Theo đó, khi xảy ra sự việc tranh chấp đất đai sẽ được giải quyết qua các thủ tục sau: Thủ tục hòa giải, thủ tục hành chính và thủ tục tố tụng. Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai cũng được quy định rõ tại đây.

 

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Theo Điều 202 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Nếu các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

 

Thủ tục hành chính giải quyết tranh chấp đất đai
Tại Khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định: tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 thì đương sự có thể lựa hình thức giải quyết tranh chấp đất đai là nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

 

Thủ tục tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai
Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 nhưng lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp đất đai là khởi kiện dân sự thì vụ việc do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

 

Dịch vụ tư vấn đại diện giải quyết tranh chấp đất đai
☞ Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản liên quan đất đai: tranh chấp tài sản thừa kế là đất đai – nhà ở, tranh chấp chia tài sản chung là đất đai, nhà ở trong thời kỳ hôn nhân hoặc theo quan hệ hợp đồng;

☞ Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong các vụ việc hành chính về đất đai như giao đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư khi thu hồi đất, nhà ở;

☞ Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng về đất đai – nhà ở: hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

☞ Tư vấn tranh chấp về góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp;

☞ Giải quyết tranh chấp về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản;

☞ Đại diện giải quyết tranh chấp đất đai: thực hiện các thủ tục khởi kiện về tranh chấp về các hợp đồng về đất đai, nhà ở, tranh chấp thừa kế đất đai tại tòa án nhân dân.

 

Công ty TNHH Luật Trí Hùng & Cộng Sự

Hotline: 0908 666 369 hoặc 04 3786 0233

Địa chỉ: 48 Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm – HN

Email: luattrihung@gmail.com

Leave a Comment