Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Phân chia tài sản khi ly hôn

Doanh nghiệp tư nhân có trước khi kết hôn có phải là tài sản riêng

  • Array

Tài sản mang tên doanh nghiệp tư nhân có trước khi đăng ký kết hôn có thuộc tài sản riêng hay không? Nếu muốn xác nhận quyền  sở hữu riêng thì phải làm thủ tục gì? Trả Lời: Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:   Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có…

Luật phân chia tài sản khi ly hôn

  • Array

Khi ly hôn vấn đề tranh chấp tài sản giữa vợ chồng luôn là vấn đề phức tạp. Pháp luật Việt Nam quy định về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng và cách chia tài sản khi ly hôn cụ thể như sau:   Điều 27. Tài sản chung của vợ chồng Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh…