Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu

  • Array

Tra cứu nhãn hiệu (thương hiệu) là việc làm cần thiết giảm thiểu rủi ro trước khi bạn gửi đơn đăng ký đến cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Mục đích của việc tra cứu nhãn hiệu, tra cứu khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu, tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu là để xem nhãn hiệu dự định phát triển có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, thương hiệu của người khác đã đăng ký…