Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Đất đai » Dịch vụ làm sổ đỏ » Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ao vườn sang đất ở

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ao vườn sang đất ở

Hôm nay Luật Trí Hùng xin chia sẻ đến bạn đọc quy trình chi tiết về việc chuyển nhương mục đích sử dụng đất ao vườn sang đất ở căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành.

 

 

 

1. Về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật đất đai quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, theo đó: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Ngoài ra, còn phải phù hợp với hạn mức giao đất ở theo quy định ở địa phương.

Như vậy, để chuyển đất vườn thành đất thổ cư bạn phải đáp ứng các điều kiện nêu trên. Bạn cần liên hệ trực tiếp với UBND cấp quận/huyện để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

2. Về thủ tục hành chính:

Điều 134 Nghị định 181/2004 quy định việc xin chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2,5 Điều 50 Luật đất đai.

Thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Về nghĩa vụ tài chính:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 198/2004 về thu tiền sử dụng đất và Nghị định 120/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198 thì khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất, bạn phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Bạn phải nộp lệ phí trước bạn 0,5% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở và đất nông nghiệp.

Ngoài ra, bạn phải lưu ý thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Trí Hùng về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao vườn sang đất ở. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Trân Trọng.

Leave a Comment