Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Công chứng » Công chứng văn bản cam kết tài sản chung/riêng » Văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

Văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

 

Trong thời kỳ hôn nhân tài sản sở hữu sẽ đứng tên hai vợ chồng. Nhưng trong một số trường hợp như: tài sản đó dùng tiền của vọ hoặc chồng mua hoặc hai vợ chồng thỏa thuận tài sản đó đúng tên của một người trên giấy tờ thì cần làm văn bản cam kết tài sản riêng nộp kèm vào hồ sơ khi đăng ký để tài sản đứng tên người đó.

 

tai-san-rieng-cua-vo-hoac-chong-08

 

Văn bản thỏa thuận tài sản riêng có những nội dung gì?

Những vấn đề về chia tài sản vợ chồng sẽ được thể hiện qua văn bản thỏa thuận tài sản riêng là sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng trong đó ghi nhận những nội dung sau đây:

+ Tài sản thỏa thuận;
+ Nội dung thỏa thuận;
+ Cam kết của các bên;
+ Chữ ký của hai vợ chồng.

Hình thức văn bản thỏa thuận tài sản riêng

Đối với những trường hợp pháp luật có quy định về hình thức thì phải tuân thủ. Thường những tài sản có đăng ký sở hữu khi phân chia sẻ phải tiến hành thủ tục công chứng tại cơ quan có thẩm quyền về công chứng.

Đối với những tài sản này sau khi có sự phân chia hai bên vợ chồng phải tiến hành đăng ký cập nhật lại thông tin về tài sản ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu riêng của mình.

Ngoài ra đối với các văn bản phân chia tài sản khác, nếu các bên có yêu cầu công chứng thì sẽ được công chứng theo quy định của pháp luật.

Leave a Comment