Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Công chứng » Công chứng hợp đồng mua bán xe » Soạn thảo hợp đồng sang tên xe ô tô

Soạn thảo hợp đồng sang tên xe ô tô

Quy trình sang tên xe ô tô không đơn thuần là thủ tục hành chính nó còn là việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản là xe ô tô nên việc soạn thảo hợp đồng hết sức quan trọng. Nội dung của hợp đồng phải xác định được rõ quyền và nghĩa vụ trách nhiệm giữa các bên tham gia, tránh tình trạng hợp đồng có nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật

 

Công chứng sang tên xe ô tô uy tín tại Hà Nội

 

Hiểu rõ vấn đề trên, Luật Trí Hùng xin đưa ra mẫu hợp đồng mua bán xe để quý khách hàng tham khảo như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Hôm nay, ngày ……tháng ….. năm …, tại trụ sở Văn phòng Công chứng ………………., địa chỉ: Số ……….., …………………….. chúng tôi gồm có:

 

BÊN BÁN ( gọi tắt là Bên A):

Ông :

Sinh ngày :

Chứng minh ND :

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên hệ :

Cùng vợ là bà :

Ông :

Sinh ngày :

Chứng minh ND :

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên hệ :

 

BÊN MUA ( gọi tắt là Bên B):
Ông :

Sinh ngày :

Chứng minh ND :

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên hệ :

Cùng vợ là bà :

Ông :

Sinh ngày :

Chứng minh ND :

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên hệ :

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Bản hơp đồng này để thực hiện việc mua bán ô tô, với những điều khoản đã được hai Bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

1. Bằng Hợp đồng mua bán xe này Bên A đồng ý bán cho Bên B chiếc xe ô tô sau đây:

Nhãn hiệu: ; Số máy: ; Số khung: ; Biển số Loại xe: ; Màu sơn ; Số ghế ngồi ; Theo đăng ký xe ô tô số : do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày đứng tên chủ xe là .

Giá mua bán xe ô tô hai Bên tự thoả thuận là: ……………………đồng (đồng) tiền Việt Nam hiện hành.

2. Bên A cam kết: Khi đem bán chiếc xe ô tô trên, Bên A không cầm cố, không hứa bán, không đem cho, chuyển nhượng, hoặc có bất kỳ thoả thuận nào khác về việc mua bán chiếc xe ô tô này, đồng thời đã thông báo cho bên B biết về tình trạng kỹ thuật của chiếc xe nói trên. Nếu sai Bên A xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trước pháp luật, kể cả việc thoả thuận giá mua bán.

3. Bên B cam kết: Đã xem xét, biết rõ tình trạng kỹ thuật của xe, hoàn toàn đồng ý mua chiếc xe ô tô nói trên như hiện trạng và đã nhận xe cùng bản chính đăng ký xe, các giấy tờ khác liên quan đến hồ sơ xe ô tô nói trên.

Bên B cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành về việc mua bán, đăng ký sang tên xe ôtô.

Hai Bên, từng người một đã đọc lại nguyên văn Bản hợp đồng mua bán xe này, hiểu rõ nội dung và hoàn toàn nhất trí với nội dung hợp đồng. Hai bên đã cùng ký tên dưới đây để làm bằng.

BÊN BÁN KÝ TÊN                                                                                                                                      BÊN MUA KÝ TÊN

Leave a Comment