Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Dịch vụ luật sư » Thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nhanh tại Hà Nội

Thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nhanh tại Hà Nội

 

Từ ngày 01/07/2015 Luật Doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực có rất nhiều vấn đề cần lưu ý khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Khác biệt lớn nhất là khi doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới chỉ còn 4 nội dung bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp;

+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Vốn điều lệ của doanh nghiệp

+ Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty TNHH còn có thêm thông tin về thành viên công ty).

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh đối với nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh, thông tin cổ đông công ty cổ phần sẽ được ghi nhận tại Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

 

thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-09

 

Luật Trí Hùng tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do đổi tên của doanh nghiệp

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến vốn điều lệ doanh nghiệp

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do thành lập địa điểm kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do thành viên, cổ đông công ty chuyển nhượng vốn

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

– Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thay đổi đăng ký kinh doanh

 

1. Hồ sơ, tài liệu mà khách hàng cần cung cấp để hoàn thiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:

+ Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh;

+ Giấy đăng ký kinh doanh (bản gốc);

+ Giấy CMND có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật);

+ Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng…)

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định).

+ Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;
2. Các công việc do Luật sư Công ty Luật TNHH Trí Hùng và cộng sự thực hiện:

– Lập hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền – (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên Công ty Hà Đô)

– Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

 

3. Thời gian thực hiện và phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thời gian thực hiện dịch vụ: 02 ngày làm việc trở lên;
Mức phí dịch vụ: Từ 1 triệu đồng trở lên.

Leave a Comment