Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Di chúc, thừa kế » Tư vấn lập di chúc thừa kế » Di chúc hợp pháp theo pháp luật

Di chúc hợp pháp theo pháp luật

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân, nhằm chuyển nhượng tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Những quy định về di chúc như hình thức của di chúc, nội dung của di chúc hay di chúc hợp pháp được quy định tại Chương XXIII Bộ luật Dân sự 2005.

 

Di chúc hợp pháp

 

Theo điều 652 Bộ luật dân sự 2005 thì di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Điều 652. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

 

Nếu cần tư vấn/mong muốn luật sư trợ giúp, xin vui lòng gọi vào số (04) 3786 0233 hoặc 0908.666.369 để được hỗ trợ hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty Luật TNHH Trí Hùng & Cộng sự theo địa chỉ Số 48 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

 

 

Thẻ:

Leave a Comment